Biuro Rachunkowe AM Anna Miśkiewicz


O nas

Biuro rachunkowe AM jest licencjonowanym biurem rachunkowym, działającym na podstawie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr 35736. Nasze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gwarantują prawidłowość i rzetelność prowadzonych przez nas działań oraz umożliwiają nam reprezentowanie naszych Klientów przed Urzędami, Izbami Skarbowymi, ZUS-ami i innymi instytucjami finansowymi. Nasza współpraca i kontakty z Klientem nie kończą się na zaewidencjonowaniu operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Proponujemy aktywną współpracę. Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy, trafne, konkretne wnioski, ściśle sformułowane wskazówki. Pomagamy w interpretacji i zrozumieniu przepisów. Zapraszamy serdecznie!

Oferta

Biuro rachunkowe AM oferuje:

- kontakty z Urzędami Państwowymi,

- optymalizację podatkową,

- wyprowadzanie zaległości w księgowości,

- pełnienie obowiązków księgowych w lokalu Klienta,

- wsparcie merytoryczne przy zakładaniu działalności,

- konsulting:

  · przygotowywanie analiz finansowych,

  · sporządzanie wycen podmiotów gospodarczych,

  · doradztwo podatkowe,

  · pozyskiwanie finansowania z UE,

  · wsparcie merytoryczne przy pozyskiwaniu i rozliczaniu      dotacji lub kredytów.

 

Warunki współpracy

 

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno – prawnej. Warunki finansowe usługi są uzgadniane z Klientem po sprecyzowaniu zakresu prac i zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi specyfiki firmy. Rozliczenie następuje miesięcznie, przelewem na rachunek bankowy.

 

Pozyskanie każdego nowego Klienta będzie dla nas wyróżnieniem.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i grona naszych zadowolonych Klientów.

Dane firmowe

Biuro Rachunkowe AM Anna Miśkiewicz

Adres: Szachowa 1 803/80404-894 Warszawa

Tel: 602792341

NIP: 1132136197

dane do korespondencji

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

 _____  _  _  ______ _______ 
 | __ \ | | | | |___ / |__  __|
 | |__) | | |__| |  / /   | |  
 | _ / | __ |  / /   | |  
 | | \ \ | | | | / /__   | |  
 |_| \_\ |_| |_| /_____|  |_|