O Nas

 

Biuro rachunkowe AM jest licencjonowanym biurem rachunkowym, działającym na podstawie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr 35736. Nasze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gwarantują prawidłowość i rzetelność prowadzonych przez nas działań oraz umożliwiają nam reprezentowanie naszych Klientów przed Urzędami, Izbami Skarbowymi, ZUS-ami i innymi instytucjami finansowymi.


 

Nasza współpraca i kontakty z Klientem nie kończą się na zaewidencjonowaniu operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Proponujemy aktywną współpracę. Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy, trafne, konkretne wnioski, ściśle sformułowane wskazówki. Pomagamy w  interpretacji i zrozumieniu przepisów.

 

 

Zapraszamy serdecznie!

Biuro rachunkowe AM oferuje:

- kompleksowe prowadzenie dokumentacji finansowo         księgowej,

- kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo             płacowej,

- doradztwo księgowe,

- kontakty z Urzędami Państwowymi,

- optymalizację podatkową,

- wyprowadzanie zaległości w księgowości,

- pełnienie obowiązków księgowych w lokalu Klienta,

- wsparcie merytoryczne przy zakładaniu działalności,

- konsulting:

  · przygotowywanie analiz finansowych,

  · sporządzanie wycen podmiotów gospodarczych,

  · doradztwo podatkowe,

  · pozyskiwanie finansowania z UE,

  · wsparcie merytoryczne przy pozyskiwaniu i rozliczaniu      dotacji lub kredytów.

 

Warunki współpracy

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno – prawnej. Warunki finansowe usługi są uzgadniane z Klientem po sprecyzowaniu zakresu prac i zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi specyfiki firmy. Rozliczenie następuje miesięcznie, przelewem na rachunek bankowy.

Pozyskanie każdego nowego Klienta będzie dla nas wyróżnieniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i grona naszych zadowolonych Klientów.

Dane kontaktowe: 

Biuro rachunkowe AM Anna Miśkiewicz

ul. Szachowa 1 lok. 803/804
03-841 Warszawa
Tel.: 602 792 341
e-mail: info@biurorachunkoweam.pl

NIP: 113-213-61-97

 

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie będą przetwarzane.