O nas

Biuro Rachunkowe AM jest licencjonowanym biurem rachunkowym, działającym na podstawie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr 35736. Nasze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gwarantują prawidłowość i rzetelność prowadzonych przez nas działań oraz umożliwiają nam reprezentowanie naszych Klientów przed Urzędami, Izbami Skarbowymi, ZUS-ami i innymi instytucjami finansowymi. Nasza współpraca i kontakty z Klientem nie kończą się na zaewidencjonowaniu operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Proponujemy aktywną współpracę. Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy, trafne, konkretne wnioski, ściśle sformułowane wskazówki. Pomagamy w interpretacji i zrozumieniu przepisów.